Repeater

Repeater

Op 1 januari 2023 gaat de Repeater over in andere handen n.l. Hans Wierink PA3CCX en Wim van Dieren PE1WVD, Deze hebben de Stichting RTA en alle daaruit vloeiende bezigheden …